Valymo paslaugos pramonei, verslui, institucijoms

Žyma: valymas maisto pramonės objektuose

Reikalavimai valymo paslaugoms maisto pramoneje

Reikalavimai valymo paslaugoms maisto pramonėje

Priklausomai nuo patalpų tipo, reikalingos ir tokios valymo paslaugos, kurios leis patalpas tinkamai paruošti eksploatacijai. Specifinė sritis, kurios patalpoms reikalingos išskirtinės valymo paslaugos – maisto pramonė. 

Valymo paslaugos maisto pramonės objektuose reikalauja laikytis griežtų taisyklių ir procedūrų, turėti sertifikatus, įrodančius, kad įmonė yra gali teikti valymo paslaugas tokio tipo objektams. Todėl kiekvienas verslininkas, ieškodamas tinkamiausios valymo įmonės, turi atkreipti dėmesį į tai, ar įmonė gali atlikti valymo darbus maisto pramonės objektuose. 

Maisto pramonės įmonės privalo taikyti individualią rizikos veiksnių analizės ir svarbių valdymo taškų (RVASVT) sistemą arba savanoriškai naudotis geros higienos praktikos (GHP) taisyklėmis (Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“ 3 punktas). GHP taisyklės yra skirtos smulkioms ir vidutinėms maisto tvarkymo įmonėms. Jos padeda įvertinti, analizuoti vykdomos veiklos bendruosius, esminius maisto saugos reikalavimus, užtikrinančius gaminamų maisto produktų rizikos įvertinimą, saugos reikalavimų įgyvendinimą.

Geros higienos praktika (GHP) nurodo bendrąsias higienos priemones, kurios turi būti taikomos įmonėje ir kurios yra būtina kitų kokybės sistemų, tarp jų ir RVASVT, sąlyga. Vienas iš aspektų, į kuriuos nukreipti bendrieji GHP reikalavimai, yra valymo ir dezinfekcijos procedūros.

Valymo paslaugos maisto pramonei teikiamos, įvertinus reikalingų paslaugų planą. Kai jis suderinamas, tik tada imamasi valymo darbų, kurie atliekami sistemingai.

Būtinas valymo darbų planas.

Pirmiausia sudaromas valymo ir dezinfekavimo darbų planas, kuriame nurodomi valymo būdai, dažnumas, priemonės. 

Kaip dažnai būtina atlikti patalpų valymą ir (ar) dezinfekavimą pagal rekomendacijas, nusprendžia įmonė. Pavyzdžiui, tualeto patalpos turi būti valomos kasdien. O sandėlio, kuriame laikomi supakuoti maisto produktai,  grindys gali būti valomos kelis kartus per savaitę  (atsižvelgiant į judėjimą ir dulkėtumą sandėlyje). Atliekami patalpų valymo ir  dezinfekavimo darbai žymimi valymo ir dezinfekavimo žurnaluose.

Naudoti tik sertifikuotas priemones.

Valymo ir dezinfekavimo darbams naudojamos priemonės turi būti pritaikytos naudojimui maisto pramonės patalpose, turėti sertifikatus, dezinfekcinės medžiagos registracija turi būti patvirtinta biocido autorizacijos liudijimu. 

Biocidų produktų duomenų bazėje (www.biocidai.nvsc.lt) galima patikrinti, ar produktas turi galiojantį autorizacijos liudijimą, kokios jo sudėtinės dalys. Naudojamos valymo cheminės priemonės turi turėti saugos duomenų lapus ir naudojimo aprašymus, kuriais vadovaujamasi, atliekant valymo darbus. Valymui skirtos cheminės priemonės (valikliai) turi būti laikomos atskiroje rakinamoje spintoje ar patalpoje.

Svarbu, kad valymo inventorius būtų tinkamai ženklinamas. Valymo inventorius (kibirai, šluotos, šluostės ir kt.) turi būti paženklinti atskirų patalpų ženklinimo simboliais. Pavyzdžiui, tualetų valymo įrankiai paženklinti raudona spalva, koridorių – mėlyna ir t.t. Tualeto patalpų valymo inventorius turi būti laikomas atskirai nuo kitų patalpų valymo inventoriaus (pavyzdžiui, koridoriaus, sandėlio ar kt.). Inventorius laikomas tam skirtoje vietoje švarus ir sausas. Pašluostės kasdien turi būti plaunamos ir dezinfekuojamos. Patalpose privaloma atlikti ir graužikų bei vabzdžių naikinimą. Šiuos darbus gali atlikti tik specialią licenciją turinčios įmonės.

Atliekami valymo bei priežiūros darbai registruojami Valymo ir dezinfekavimo žurnale. Valymo paslaugų kokybei išlaikyti ir gerinti naudingas ir reguliarus auditas. (rekomenduojamas atlikimo periodiškumas – 1 kartą per mėnesį). Audito radinius ir prevencinius koregavimo veiksmus padeda dokumentuoti ir atsekti valymo darbų patikros forma. Ją sudaro valymo objektai (grindys, grindjuostės, durys, durų rankenos ir kt.), jų valymo dažnumas (kartą per dieną, kartą per savaitę ir kt.), skiltis objektų būklei apibūdinti (tenkina, netenkina) ir pastabų skiltis, kurioje numatomi koregavimo veiksmai bei rekomendacijos.