Valymo paslaugos pramonei, verslui, institucijoms

Kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politika

„Akvija”, UAB pagrindinė veiklos kryptis – kokybiškų pramoninio valymo ir pastatų ūkio valdymo paslaugų teikimas įmonėms, įstaigoms ir individualiems užsakovams, optimaliausiai tenkinant jų poreikius ir užtikrinant aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų vykdymą.

Įmonės vadovybė įsipareigoja:

 • nuolat prižiūrėti ir tobulinti integruotą kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą, siekiant maksimalaus rezultatyvumo ir atitinkančią standartų ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 reikalavimus;
 • laikytis įmonei taikomų aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisinių reikalavimų ir kitų prisiimtų įsipareigojimų;
 • užtikrinti, kad įrenginiai ir darbo priemonės būtų saugios;
 • didinti kokybiškų paslaugų teikimo apimtis;
 • kelti darbuotojų kvalifikaciją ir sistemingai mokyti bei instruktuoti įmonės darbuotojus, kad užtikrinti jų kompetenciją savo užduotims atlikti ir ugdyti atsakomybę už švarią aplinką;
 • užtikrinti saugias ir sveikas darbo sąlygas, kad būtų užkirstas kelias su darbu susijusioms traumoms bei susirgimams;
 • sudaryti galimybę darbuotojams ir jų atstovams konsultuotis ir dalyvauti priimant sprendimus susijusius su aplinkos apsauga, kokybės vadyba bei darbų sauga.
 • pagrindinį dėmesį skirti incidentų, sužeidimų ir susirgimų fiksavimui darbe bei siekti nuolatinio aplinkos apsaugos būklės gerinimo ir taršos prevencijos;
 • sudaryti bei palaikyti saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais;
 • nuolat mažinti neigiamą įmonės veiklos poveikį aplinkai ir užtikrinti saugias darbo sąlygas įmonės darbuotojams, klientams, subrangovams ir aplinkiniams gyventojams;
 • formuoti tikslus ir uždavinius šios kokybės, aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos politikos įgyvendinimui ir IVS veiksmingumo gerinimui;
 • plėtoti informacijos gavimą iš užsakovų apie paslaugų kokybę ir jos panaudojimą tolimesniam gerinimui;
 • vykdyti kokybės, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos politiką ir siekti nuolatinio veiklos gerinimo.