Valymo paslaugos pramonei, verslui, institucijoms

Privatumo politika

„Akvija“, UAB

Lietuvos Respublikoje įsteigta uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 147685829, registruotos buveinės ir biuro adresas – Molainių g. 90-28, LT-37152, Panevėžys, duomenys kaupiami ir tvarkomi VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre, el. pašto adresas – akvija@akvija.lt, telefono numeris +370 45 582 007. Tinklalapis https://www.akvija.lt .

Sąvokos

 • Vartotojas – bet kuris fizinis ir juridinis asmuo, kuris naudojasi svetaine.
 • Paslaugos – „Akvija“, UAB, svetainėje siūlomos valymo paslaugos, kurios gali būti nuolatos atnaujinamos, papildomos ar keičiamos svetainėje, ir sąvoka „Paslaugos“ visada apims visas paslaugas, nurodytas svetainėje.
 • Partneriai – tokie juridiniai asmenys, su kuriais „Akvija“, UAB, bendradarbiauja, teikdama Paslaugas svetainėje.
 • Slapukas – nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, asmeniui lankantis svetainėje.
 • Naršyklė – programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje.
 • Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta, pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
 • Asmens duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, įskaitant Partnerius.
 • Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės asmens duomenų ir kitos svarbios informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis svetaine.
 • Įstatymas – LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas.
 • Bendrieji reikalavimai – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr. 1T-17(1.12) „Dėl bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“.
 • Svetainės administratorius – už svetainės administravimą atsakingas asmuo.
 • IP adresas – kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, todėl IP adresas gali būti naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.

Bendros nuostatos

 • Svetainės Privatumo politikoje yra numatytos pagrindinės asmens duomenų ir kitos asmeniui svarbios informacijos rinkimo, kaupimo ir tvarkymo taisyklės, Vartotojui naudojantis svetaine bei užsakant teikiamas Paslaugas.
 • Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti svetainės Vartotojų ir/ar Naudotojų asmens ir kitus duomenis nuo neteisėto naudojimo.
 • Vartotojai laikomi susipažinusiais su šia Privatumo politika, kai jie ją gauna elektroniniu paštu, užsiprenumeravę naujienlaiškį, taip pat užsisakydami Paslaugas arba palikdami informaciją apie save per užklausimų formas. Su šiuo svetainės dokumentu galite susipažinti bet kuriuo metu svetainėje, taip pat jį galite parsisiųsti iš svetainės ir atsispausdinti.
 • Ši Privatumo politika taikoma visais atvejais, kai „Akvija“, UAB, gauna asmens duomenis dėl to, kad Vartotojas užsisako ir/ar įgyja per svetainę Paslaugas. Vartotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad, jiems užsisakius Paslaugas, kurias teikia „Akvija“, UAB, Partneriai, jų Asmens duomenų apsaugai papildomai gali būti taikomos Partnerių Privatumo politikos, už kurias „Akvija“, UAB, neatsako. Taip pat „Akvija“, UAB, norėtų atkreipti dėmesį, kad Svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius, ir kad „Akvija“, UAB, nėra atsakinga už tokių interneto tinklalapių turinį ir/ar jų naudojamus privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl, prieš pateikdamas kokią nors informaciją apie save, Vartotojas turėtų susipažinti su atitinkamo interneto tinklalapio taisyklėmis, privatumo politika ir kitais dokumentais.

Asmens duomenų rinkimas ir saugojimas

 • Priklausomai nuo Vartotojo užsakomų konkrečių Paslaugų pobūdžio yra renkami ir saugomi šie Asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gyvenamoji vieta, pilietybė, telefono numeris, asmens tapatybės kortelės (paso) numeris, išdavimo data ir vieta, elektroninio pašto adresas, IP adresas.

 • Vartotojas išreiškia savo išankstinį laisvanorišką sutikimą leisti „Akvija“, UAB, įrašyti slapukus, spausdamas mygtuką „Sutinku“ žemiau nurodytu būdu: „Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. Cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“. Savo duotą pasirinkimą bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.”
 • Naršyklės nustatymais jūs galite ištrinti arba blokuoti visus šiuos Slapukus, bet tokiu atveju dalis Svetainės gali neveikti.

Asmens duomenų naudojimo tikslai:

„Akvija“, UAB, naudoja Asmens duomenis šiais tikslais:

 • Svetainės Paslaugų užsakymo tikslais. Norėdamas užsisakyti Svetainėje siūlomas Paslaugas, Vartotojas turi pateikti Asmens duomenis tiek, kiek reikia konkrečiai Paslaugai užsakyti.
 • Su valymu susijusių Paslaugų, siūlomų svetainėje, teikimo tikslais. „Akvija“, UAB, rūpinasi, kad svetainėje siūlomos Paslaugos bei jų užsakymas būtų efektyvus, taip pat kad būtų galima išvengti asmens tapatybės vagystės atvejų.
 • Norint užtikrinti nuolatinį svetainės Paslaugų tobulinimą ir vystymą bei pateikti Vartotojui kuo geresnius Paslaugų pasiūlymus „Akvija“, UAB, turi teisę naudoti Asmens duomenis ir rinkodaros tikslais, kai Vartotojas išreiškia savo sutikimą (pvz., pažymėdamas atitinkamą laukelį varnele, užsisakęs naujienlaiškį ir kt.).
 • Tiesioginės rinkodaros tikslais „Akvija“, UAB, renka šiuos asmens duomenis: asmens vardą, elektroninio pašto adresą. Sutikimas, kad Asmens duomenys būtų naudojami rinkodaros tikslais, išreiškiamas, pažymint atitinkamą laukelį varnele.
 • Visi asmens duomenys, renkami tiesioginės rinkodaros ir kitais tikslais, atitinka Įstatymo ir Bendrųjų reikalavimų nuostatas.
 • Vartotojas ir/ar Naudotojas bet kada gali atšaukti šį savo sutikimą, atsiųsdamas elektroninį laišką Svetainės administratoriui elektroniniu paštu akvija@akvija.lt.
 • Administruodamas Svetainę ir diagnozuodamas galimus sutrikimus, Svetainės administratorius gali naudoti Vartotojų ir/ar naudotojų IP adresus.

Asmens duomenų teikimas

 • „Akvija“, UAB, informuoja, jog neperduoda nei atlygintinai, nei neatlygintinai ar kitokiu būdu neatskleidžia Asmens duomenų tretiesiems asmenims, esantiems tiek Lietuvos Respublikoje, tiek Europos Sąjungos šalyse ir kitose užsienio valstybėse, išskyrus žemiau nurodytus atvejus:
  • jei yra Vartotojo ir/ar Naudotojo sutikimas;
  • teikiant svetainėje siūlomas Paslaugas Partneriams arba įgaliotiems tretiesiems asmenims, kurie tvarko Asmens duomenis „Akvija“, UAB, pavedimu šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais, pavyzdžiui, mokėjimų atlikimas, Paslaugų užsakymas ir pan.;
  • teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

Asmens duomenų koregavimas, papildymas ir ištrynimas

 • Vartotojas suteikia teisę „Akvija“, UAB, rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Vartotojo asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose svetainės dokumentuose. Vartotojas turi teisę atšaukti savo leidimą „Akvija“, UAB, rinkti, valdyti ir tvarkyti jo Asmens duomenis, reikalauti panaikinti asmens duomenis bet kuriuo metu. Sutikimo rinkti, valdyti ir tvarkyti Vartotojo asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį. „Akvija“, UAB, iš Vartotojo gavusi tokį pranešimą, nedelsiant sustabdo to asmens duomenų tvarkymą, tačiau tai nereiškia, kad „Akvija“, UAB, turi ištrinti/sunaikinti Asmens duomenis, jeigu turi pagrindą juos saugoti.
 • Vartotojas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis. Siekdamas sužinoti, kokius asmens duomenis „Akvija“, UAB, surinko ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti, Vartotojas turi iš anksto kreiptis į „Akvija“, UAB, el. pašto adresu, nurodytu šioje Privatumo politikoje. „Akvija“, UAB, įgyvendina Vartotojo teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis per 30 kalendorinių dienų nuo Vartotojo prašymo gavimo.
 • Jeigu susipažinęs su savo asmens duomenimis Vartotojas nustato, kad asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, turi teisę kreiptis į „Akvija“, UAB, elektroniniu pašto adresu, prašydamas ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal duomenų subjekto tapatybę ir jo asmens duomenis patvirtinančius dokumentus. „Akvija“, UAB, įgyvendina Vartotojo teisę sustabdyti asmens duomenų tvarkymą (arba asmens duomenis sunaikinti) per 5 darbo dienas nuo Vartotojo prašymo gavimo.
 • „Akvija“, UAB, asmens duomenis saugo 5 metus nuo jų pateikimo, išskyrus atvejus, kai šioje Privatumo politikoje yra numatytas kitoks saugojimo terminas.
 • Vartotojas ir/ar Naudotojas iš anksto sutinka, kad jo duomenis „Akvija“, UAB, turi teisę laikyti neterminuotai, jeigu jo duomenimis buvo pasinaudota, vykdant neteisėtą veiką ar tapatybės vagystei ar kitam pažeidimui, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, jeigu „Akvija“, UAB, yra gavusi skundų, susijusių su atitinkamu Vartotoju, ar jeigu „Akvija“, UAB, yra pastebėjusi atitinkamo Vartotojo padarytus Privatumo politikos ir/ar svetainėje esančių taisyklių pažeidimus, ar esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti asmens duomenis.
 • Įgyvendindami aukščiau minėtas teises Vartotojas ir/ar Naudotojas, gali kreiptis į „Akvija“, UAB, el. paštu akvija@akvija.lt .

Asmens duomenų apsauga

 • „Akvija“, UAB, užtikrina, jog Vartotojo pateikiami asmens duomenys svetainėje būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto asmens duomenų pakeitimo, atkleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
 • Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Patalpa, kurioje laikomi surinkti duomenys, yra fiziškai apsaugota nuo pašalinių asmenų prieigos. Svetainės Vartotojų duomenis sauganti duomenų bazė yra apsaugota nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.

Baigiamosios nuostatos

 • Ši Privatumo politika galioja nuo 2020 m. spalio 1 dienos. Apie bet kokius Privatumo politikos pasikeitimus Vartotojai bus informuoti svetainėje ir/arba elektroniniu paštu.